H0102

h0102-h0302.jpg
BRA: 76
P-ROM: 71
TERRASSE: 18

INNSKUDD: kr 2 465 000
FELLESGJELD: kr 2 260 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 6 443
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 4 753 960