H0103

h0103-h0303.jpg
BRA: 75
P-ROM: 70
TERRASSE: 18

INNSKUDD: kr 2 465 000
FELLESGJELD: kr 2 260 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 6 443
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 4 753 960