H0105

h0105-h0205-h0305.jpg
BRA: 107
P-ROM: 107
TERRASSE: 63

INNSKUDD: kr 3 270 000
FELLESGJELD: kr 3 165 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 8 209
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 6 463 960