H0401

h0401-h0501.jpg
BRA: 72
P-ROM: 68
TERRASSE: 14

INNSKUDD: kr 2 845 000
FELLESGJELD: kr 2 640 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 7 077
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 5 513 960