H0501

h0401-h0501.jpg
BRA: 72
P-ROM: 68
TERRASSE: 14

INNSKUDD: kr 2 945 000
FELLESGJELD: kr 2 740 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 7 243
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 5 713 960