H0505

h0405-h0505.jpg
BRA: 76
P-ROM: 67
TERRASSE: 21

INNSKUDD: kr 3 115 000
FELLESGJELD: kr 2 910 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER:
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr 6 053 960