H0302

h0202.jpg
BRA: 76
P-ROM: 71
TERRASSE: 17

INNSKUDD: kr. 3 365 000
FELLESGJELD: kr. 2 360 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 12 028
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr. 5 753 960