H0403

h0103-h0303.jpg
BRA: 75
P-ROM: 70
TERRASSE: 17

INNSKUDD: kr. 3 395 000
FELLESGJELD: kr. 2 540 000
BRUTTO FELLESUTGIFTER: kr 12 726
OMK: 28 960
TOTALSUM INK OMK: kr. 5 963 960